Icon

personalització

el millor de cada alumne

Una preceptora es reuneix quinzenalment amb l’alumne i trimestralment amb la família per fixar uns objectius de millora i seguir l’evolució acadèmica, social i personal de l’alumne

31.960 hores de preceptuació amb alumnes/any
4.794 hores de preceptuació amb famílies/any
112 cursos i conferències educatives per a famílies el darrer any

Icon

resultats

qualitat educativa

Acompanyem els alumnes –i les famílies- des de Llar d’Infants fins a l’entrada a la Universitat i els ajudem a preparar-se perquè arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents

100% d’aprovats a les PAU
Més del 85% de les alumnes al tram alt-mitjà a totes les proves de competències
86% acaben el 2n de Batxillerat amb títols oficials d’anglès (EOI o Cambridge)

Icon

innovació

gran projecte i millor equip

La formació continuada del professorat, la introducció de noves tecnologies didàctiques i projectes d’innovació educativa fan millorar dia a dia el nostre projecte educatiu

78 hores de mitjana/any per professor d’assistència a cursos formatius
99% d’alumnes al tram alt-mitjà a les proves de competències en anglès de 6è d’EPRI i 4t d’ESO
7,2 hores de matèries en anglès setmanals de mitja a la primària

"La cura que tenen de les nenes, el seguiment personal que fan d’elles i les famílies."

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE LA VALL? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

"He estat alumna de l’escola i la veritat és que m’encanta i estimo el col.legi des de sempre."

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE LA VALL? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

"Quan vinc a La Vall ens encanta l’alegria en l’ambient, l’educació en els nens i les professores, la cordialitat, tot!"

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE LA VALL? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

 

vols més informació?

Vine a conèixer el col·legi i t’explicarem el nostre projecte, els nous preus i descomptes a famílies.

Suma* 10+30=? 

Logotipo La VallTuro-Telefono935 803 737

Ctra. Sabadell a Bellaterra Km 4,6
08193 Bellaterra
Email: lavall@institucio.org

www.institucio.org/lavall

CICLE

Llar d’infants
Parvulari
Guarderia
Educació Infantil
Primària
Secundària
Batxillerat
ESO

TIPOLOGIA DE CENTRE

Col·legi
Concertat
Privat
Catòlic
Internacional
Bilingüe
Trilingüe
Educació diferenciada
De noies

LOCALITZACIÓ

Barcelona
Sabadell
Terrassa
Sant Cugat del Vallès
Bellaterra
Cerdanyola
Sant Quirze

ESTUDIS

Excel·lència acadèmica
Batxillerat Internacional
Idiòmes
100 millors col·legis
Resultats acadèmics
Formació professors
Curs d’estiu
Aprenentatge cooperatiu

IDEARI

Atenció personalitzada
Família i escola
Educació integral
Language Project
Innovació educativa
Preceptuació
Formació docent
Orientació familiar
Competències professionals
Qualitat educativa
Educació

ANGLÈS

Summer Camp
Ireland Program
English Culture Week
English Culture Camp
Intercanvis
Immersion course
Cambridge exams
Projecte Hooray
Projecte CLIL